• A kooperatív tanulás hatása

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Miért jó a kooperatív munkaforma? Valóban hatékonyabb a kiscsoportos tanulás? Egy szakiskolában tanuló, hátrányos helyzetű diákokkal végzett felmérésből kiderül, hogy a kooperatív kiscsoportos tanulás segíti a tanulókat az ismeretek elsajátításában, emellett megváltoztatja a tanuláshoz és az iskolához való viszonyukat is. Mindenkinek szüksége van másokra bizonyos célok eléréséhez, és ez igaz a tanulásra is. Kelemenné Széll Zsuzsanna cikkében a kooperatív módszerek gyakorlati alkalmazásáról olvashatunk.

 • Nyelvjárások az órán, avagy Balatoni Bogi az osztályban

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Az anyanyelvi nevelés egyik kevésbé kutatott témaköréhez, a nyelvjárások tanításához nyújt segítséget cikkében Parapatics Andrea. Tanulmányában igen változatos feladatokat mutat be, amelyek nemcsak a nyelvjárási ismereteket bővítik, hanem a tanulók kompetenciáit is hatékonyan fejlesztik. Megismerhetünk páros és csoportmunkára épülő feladatokat, de megtudhatjuk azt is, hogy ki Balatoni Bogi, hogyan készíthetünk nyelvjárási térképet diákjainkból, vagy hogyan kell játszani a kognitív siska nevű játékot. A nyelvjárások tanításakor nem csupán az adatok megtanítása a feladatunk, hiszen magyartanárként a nyelv regionális változatainak a tiszteletére nevelünk.

 • A nyelvrokonság tanítása

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  A diákok a különböző kiadványokban és az interneten is a nyelvrokonságnak tudományos és nem tudományos elméleteivel egyaránt találkoznak. Segítség nélkül azonban nehezen tudják elkülöníteni a bizonyítékokkal alátámasztható tényeket és a véletlenszerű megfeleléseket. Sipos Mária cikkében a nyelvrokonság tanításához kínál hatékony módszereket és kidolgozott feladatmintákat az URALONET internetes adatbázis segítségével.

 • Szövegértés papíron és képernyőn

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Szükség van-e a digitális szövegek olvasásának tanítására? Gonda Zsuzsa cikkéből megtudhatjuk, hogy a digitális és a nyomtatott szövegek nemcsak anyagukban és formájukban különböznek egymástól, hanem abban is, hogyan olvassuk és hogyan dolgozzuk fel őket. A szerző olyan, az interaktív tábla funkcióira építő ötleteket is kínál, amelyek segítségével hatékonyan fejleszthető a diákok szövegértése.

 • Magyar nyelven játékosan

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Játszani az iskolában is szeretünk. A 80 éves Grétsy László tanár urat köszöntötte egy olyan írás, amely az akkor még készülő játékoskönyvéből adott ízelítőt. Azóta meg is jelent a Nyelvi játékaink nagykönyve című gazdag kötet sok-sok izgalmas nyelvi fejtörővel, gondolkodtató anyanyelvi játékkal.

 • Kreatív írás

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  A kreatív írás nem csupán a művészi írást fejlesztő eljárást jelenti, hanem az anyanyelvi órákon alkalmazott szövegalkotási gyakorlattípust is. Fontos, hogy a gyerekek élvezzék az írást, szeressenek fogalmazni, szívesen fejezzék ki magukat írásban. Minden gyerek tud verset írni, szöveget alkotni a kreatív írás gyakorlataival, ezekből kínál ízelítőt a következő tanulmány.

 • Olvasmányok feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Fontos, hogy a tanulók az anyanyelvi órákon is átéljék a játék örömét. Az olvasmányokat élményszerűen dolgozhatjuk fel a tanórán különféle drámapedagógiai módszerekkel. Két tapasztalt vezető tanító osztja meg velünk a tanításban bevált drámapedagógiai gyakorlatait. A feladatsor tartalmazza a gyakorlatok célját, eszköz- és időigényét, a játék menetét, valamint a jelentésteremtést és a reflektálást segítő tanítói kérdéseket is.

 • Pizza

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Hogy kerül a pizza a magyarórára? Természetsen Vergiliusszal, az Aeneas hetedik énekében találjuk ezt:


  Aeneásszal a fő vezetők meg a bájos Iúlus
  Közben egy égre törő, terebély fa alá telepednek
  S torhoz készülnek, tönkölyből tészta terítőt
  Téve a gyepre az étel alá - Jupiter maga súgta -
  És e Cerés-aljat termése tetézi a tájnak.
  Majd miután már minden mást felfaltak, e szűkös
  Lángos-alapra, Cerés-kéregre kapatta az éhség
  Elszánt fogsoruk és a karéjt a kezek le-letörték,
  Falva a fölnegyedelt, vékony, sors-adta lepényből.
  "Ejha, megesszük az asztalt is!" - szól erre bohókás
  Hangon Iúlus s elhallgat. S ez volt a legelső
  Jel, hogy a baj tovaszáll; mit hall és felfog az apja
  És ismétli, igen bámulva az égi hatalmon.


  Bővebben...

 • Vizuális megoldások a szövegalkotási gyakorlatokban

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Hogyan befolyásolja az internethasználat a középiskolai diákok szövegalkotási stratégiáit? Egy olyan írást ajánlunk, amelyben a szerző 12. osztályos gimnáziumi tanulók kreatív fogalmazási munkáit elemzi. Az eredmények azt igazolják, hogy a virtuális világ hat a tanulók munkáinak színvilágára, a szöveg elrendezésére, a tartalmi kapcsolatok jelölésére és az ábrák alkalmazására is.

 • Eszperente ember

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az eszperente nagyszerű nyelvi játék, nem csoda, hogy saját blogja is van (IDE KATTINTVA). Ugyan jó ideje nem frissül már, de találunk rajta sok szöveget, amit felhasználhatunk, például Karinthy Frigyes életrajzát eszperentében (IDE KATTINTVA)! Mi lehet jobb kezdés egy róla szóló órához? Így kezdődik:

  Neve jelent egy embert, melynek lengetett kezekkel jeleznek.
  Neje egy meg egy lett.
  Egyes, melynek neve Etel, beteg lett, s el lett temetve, ezt K.F.  megszenvedte, mert szerette. Rengeteg ember betegedett meg Etel mellett, mert egy veszedelem szerteterjedt, s meggebesztett ezreket.
  Kettes neje neve nem eszperente, le nem jegyezhetem, de megjegyzem, ennek lelke nem gyengenemhez lett teremtve, nem lehetett kedves, nem kegyelmezett embereknek. K.F. kedve lett szegve nem egyszer. Lehet szerette, nemde?