Realika - digitális foglalkozásgyűjtemény

Letölthető anyagok - 2009. július 11.

Írta: Prievara Tibor

Mai ajánlatunk a Realika DVD, illetve az ehhez kapcsolódó weboldal (IDE KATTINTVA érhető el), ahol rengeteg interaktív, flash alapú digitális tananyag érhető el teljesen ingyenesen - ráadásul magyarul!

 

Általános iskolában, gimnáziumban bátran ajánlhatjuk az anyagokat. További magyarázat helyett egy kis idézet a weboldaláról:

"Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-3.1.1-es
központi program keretében adaptálásra került egy Digitális foglalkozásgyűjtemény és
oktatásszervezési szoftver
, amely támogatja az intézmény oktatásszervezési feladatait és
jelenleg interaktív digitális természettudományi tananyagokat tartalmaz.

A szoftver alkalmas az intézményenkénti felhasználók kezelésére (pedagógusi, tanulói, szülői
szinten), tanóra-szervezésre figyelembe véve a csoportbontást, tanulói feladatok kiosztására,
nyomon követésére, osztályozására, tanórán kívüli rendezvények szervezésére a rendszerben
rögzített tanulók, tanulócsoportok számára. Lehetőséget biztosít természettudományi és más
tananyagok alkalmazásának, a feladatmegoldások helyességének ellenőrzésére, hanem a
pedagógus és diákok közötti on-line kommunikációra.

Az E-tananyag a természettudományi tantárgyak iskolai kötelező tananyagának egy részét
dolgozzák fel, elsődlegesen a 13-18 éves korosztály számára.

A leckék hatalmas mennyiségben tartalmaznak illusztrációkat, animációkat, filmeket,
modelleket és feladatokat. A fejlesztők célja nem csak a tanítás-tanulás folyamat segítése,
hanem a tanári felkészülés megkönnyítése is, ezért a leckékhez tanári verzió is tartozik, ami
lehetőséget ad a módszertani megjegyzések készítése mellett szakmai kiegészítésekre,
óravázlat készítésére is.

Az adaptált tananyag-rendszer az alábbiak szerint épül fel:
- 59 biológia lecke
- 59 fizika lecke
- 63 kémia lecke
- 70 matematika lecke.

A kompetencia alapú oktatást támogató digitális tartalmakat az intézményi felhasználás minél
szélesebb körű elterjesztése érdekében, dvd-n is eljuttatjuk 4000 közoktatási intézménybe.

A tananyag tartalmakat az SDT – ben is közzétesszük, hogy az oktatási programokat
fejlesztők oktatási célra szabadon felhasználhassák a keretrendszeren kívül, a pedagógusok,
akik már gyakorlatot szereztek az SDT alkalmazásában szabadon szerkeszthessenek
foglalkozásokat, színesítsék óráikat az animációkkal, képekkel, filmekkel és interaktív
feladatokkal.