Így is lehet, bemutatkozik a Képességmátrix Óraelemző Excel

Vezércikk - 2023. március 28.

Írta: Nádori Gergely

kepCsak akkor kritizáljon, ha tud jobbat csinálni - hangzik el gyakran a nem éppen magasröptű internetes vitákban és ugyan igaz, hogy ahhoz sem kell tudni tojást tojni, hogy eldöntsük, melyik a záp, valami igazság mégiscsak van a dologban, egy kritika akkor ér valamit, ha azt is megmutatja, hogyan lehetne valamit jobban csinálni. Mi itt a TanárBlogon már pár hete erősen kritizáltuk, azt, amit a Belügyminisztérium tanári teljesítményértékelésnek nevezett el, de valójában sokkal inkább tűnik egy nagyon szoros póráznak, amin a tanárok még jobban foghatók és irányíthatók. Megírtuk, hogy mi a baj az alaphelyzettel, mik a konkrét bajok a tervezettel és milyen elvek mentén lehetne egy jobb, hasznosabb rendszert kiépíteni. Most még tovább megyünk, kidolgoztunk ugyanis egy olyan eszközt, ami lehetőséget ad arra, hogy valaki a saját óráit legyen képes értékelni elemezni. Ez az eszköz segítséget adhat ahhoz, hogy valaki meg tudja határozni, mi az, amiben esetleg fejlődnie kellene, mi az, amivel jobbá tudja tenni az óráit, de arra is hasznos lehet, hogy mások számára megjelenítse, milyen is egy adott óra.

Amit közreadunk, az egy reflektív eszköz, tehát az után érdemes használni, hogy már megtartottuk a tanórát/foglalkozást, de segíthet abban, hogy a következő még jobb legyen. Ahogyan minden valós mérőeszközre, ami egy olyan bonyolult rendszer egy kiragadott elemét akarja értékelni, mint amilyen egy tanóra egy hosszabb tanítási folyamatban, elsődlegesen is igaz, hogy nem elvárás, hogy egy óra minden szempontból maximális legyen, sőt sokkal inkább gyanús, ha valaki olyannak látja az óráját. Nem arról van szó, hogy az a jó tanár, aki csak olyan órát tart, ami mind a nyolc szempont alapján tökeletes. Testnevelés például nem lehet cél, hogy minden óra fejlessze a diákok szövegértését, de az sem baj, ha néha ilyenre is sor kerül, például egyes sportok szabályainak értelmezésekor.

Maga az óraelemző egy Excel állomány, aminek minden munkalapja egy-egy óra, foglalkozás elemzésére használható. Egy külön munkalap folyamatosan követi az átlagot is, így hosszabb távon is látható, milyen az órák képe. Egyszerű, többnyire igen-nem típusú kérdésekre kell felelni az excelben és egy diagramon már látható is, hogy mik az óra erősségei, esetleges fejleszthető területei. Nyolc nagy szempont alapján elemezhetők az órák:

Tervezés és készülés Itt elsődlegesen arról van szó, hogy mennyire volt pedagógialag megalapozott az óra. Mennyire tudtuk a diákok előzetes ismereteit és mennyire használtuk fel ezt a tudást az órára készülésben.

Tevékenységek Amint a neve is mutatja, itt a tevékenységformákat vesszük szemügyre. Ki szerepelt az órán, a tanár vagy a diákok? Milyen lehetőségük volt az egyéni munkára, kutatásra?

Kommunikáció és kollaboráció Mennyire fejlesztette az óra az együttműködés készségeit, mennyire volt lehetőségük arra, hogy a kommunikációban gyakorolják magkat?

Tudásépítés Az egyik legfontosabb 21. Századi képesség az, hogy a meglévő ismeretek és források segítségével miként tud valaki új tudást létrehozni. Ez a szempont az értékeli, hogy mennyiben fejlődhetett a diákok ilyen képessége az órán.

Differenciálás A modern pedagógia Szent Grálja, amit mégsem sikerül könnyen megvalósítani a személyre szabott tanulás, a differenciálás. Az óraelemző részletes kérdésekkel segít abban, hogy közelebb kerülhessünk hozzá.

Relevancia, érthetőség A tanulási motiváció megteremtésének és fenntartásának egyik legfontosabb eszköze, ha a tanultak a diákok számára használhatók, relevánsak, kötődnek a világukhoz, kapcsolódnak a mindennapi tapasztalataikhoz. A releváns tudás segíti a problémamegoldás fejlődését is és megelőzi azt, hogy az iskolai tudás, a világtól elkülönült zárványként éljen a diákok fejében.

Alapkompetenciák Ennél a szempontnál azt láthatjuk, hogy a konkrét tananyagon túl mennyiben segítette az óra a diákok alapkompetenciáinak fejlesztését is.

Értékelés, visszajelzés A leghatékonyabb pedagógiai eszköz, nem mindegy hogyan használjuk. Ez a szempont azt vizsgálja, mennyiben felel meg az óra a visszajelzés modern elveinek.

Akit érdekel az Óraelemző Eszköz, töltse ki EZT AZ ŰRLAPOT és már küldjük is!

Akit érdekel részletesen a rendszer IDE KATTINTVA talál róla egy videót.