Alakzatok, formák - foglalkozásvázlat

Letölthető anyagok - 2012. június 15.

Írta: Prievara Tibor

Folytatódik a tavalyi, nagy sikerű együttműködés a TanárBlog és az Egyszervolt.hu között. Tavaly is, most is újabb óravázlatokat, foglalkozásvázlatokat ajánlottunk az Egyszervolt.hu játékos anyagait felhasználva óvodásoknak és alsó tagozatosoknak. Most ez a sorozat folytatódik, elsőként Füzi Otília egyik foglalkozásvázlatát ajánljuk minden óvodapedagógus figyelmébe, a lapozás után egy kis ízelítő a vázlatból, de aki nem szeretne már kattogtatni, a mellékelt Word dokumentumból azonnal hozzáférhet a foglalkozásvázlathoz! Kellemes letöltést!

Csoport: nagy, és előkészítő csoport, óvoda
Foglalkozás típusa: külső világ tevékeny megismerése - matematikai nevelés, ismeretek rendszerezése

Tevékenység célja:
Matematika gondolkodás fejlesztése:
•    Alaklátás és formaállandóság fejlesztése játékosan, az alapformák motoros kialakítása, formaalakítás mozgással, formaészlelés és kinesztetikus észlelés fejlesztése
•    Szög, oldal, hosszúság, kör, négyzet, téglalap és háromszög fogalmának tartalmasítása, helyes használata.

Digitális írástudás fejlesztése – szóköz billentyű használata, vonszolásos műveletek végzése a táblánál, egérkezelés, tájékozódás az egyszervolt.hu felületén, ismerkedés a portál felületkezelésével

Szociális készség fejlesztése: türelmesen tudják kivárni egymás játékát a táblánál, ne zavarják, hanem segítsék a társukat játék közben, a közösen elvégzett munka által közösségi magatartás, csoportkohézió fejlesztése

A tevékenység feladata:
A gyerekek tudják
•    felismerni, jellegzetes tulajdonságaikat megjegyezni
•    megkülönböztetni egymástól
•    megnevezni és
•    lerajzolni az alap síkmértani alakzatokat.

Előzmény: a síkmértani alapformák neveinek ismerete, játék a minimat készlettel

Eszközök: internet kapcsolat, projektor, laptop, interaktív tábla, homok-víz asztal, kinyomtatott pótfeladat képek, minimat készlet, kinyomtatott feladványok és az óriás alakzatok, borítékok, madzag, papír, testápoló krém, gyurma, titokzsák, gyufászálak ...

FOLYTATÁS A WORD DOKUMENTUMBAN!!

Letölthetők: