• Nagybetűk gyakorlása - 1. osztályban

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Elérkezett a TanárBlog és az Egyszervolt Suli együttműködésében elkészült óravázlatok második fordulójának a vége. Most is mellékelünk letölthető SMART Notebook-ban elkészített interaktív táblás anyagot is az igen részletes és gazdag óravázlat mellé. Természetesen nem csak a teljes IKT eszköztár hadrafogásával lehet az órát tanítani, biztatunk mindenkit, hogy alakítsa, gyúrja át az ő lehetőségeihez - megéri!

 • Testséma - foglalkozásvázlat

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Most a testséma nevű foglalkozásvázlatot ajánljuk minden óvodapedagógus figyelmébe, ismét Füzi Otília 'tollából'. Az óravázlathoz ezúttal egy kiegészítő interaktív táblás (SMART Notebook) tananyagot is találhatunk. Ízelítő a vázlatból: A foglalkozás célja: testséma és én-kép fejlesztés, test személyi zónájának alakítása, testrészek megismerése, esztétikai élmény megtapasztaltatása, érzelmek felismerése. További részletek a letölthető óravázlatból tudhatóak meg!

 • Sorozatok - foglalkozásvázlat

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  A TanárBlog és az Egyszervolt Suli együttműködésében készült el a Sorozatok című foglalkozásvázlat óvadák nagycsoportja részére. A mellékelt letölthető anyag tartalmazza a teljes, részletes óravázlatot, érdemes letölteni! Ízelítőül: A tevékenység feladata: A sorozatokban rejlő ritmikus sorrendiség felfedeztetése, annak megtapasztaltatása a gyerekekkel, hogy a sorozat bármeddig folytatható, a gyerekek képessé tétele a rendszer szerinti sor folytatására, a rendszer szabályának a megértetése és megfogalmaztatása.

 • Gyakorló feladatok a húszas számkörben

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Újabb tananyagot készített Lassu Andrea tanítónő. A letölthető fájlok tartalmazzák az anyagok, illetve a részletes óravázlatot is. Ízelítő: Tananyag: Gyakorló feladatok a húszas számkörben, Oktatási cél: Szám- és szöveges feladatok gyakorlása. Differenciált feladatmegoldás csoportmunkában. Szám és műveletfogalom erősítése húszas számkörben. Egyéni és csoportmunka. Készségek, képességek, kompetenciák:  Számolás, számlálás; műveletvégzés a tanult módon;mennyiségi összehasonlítás;a hiányzó szám becslése; figyelem, emlékezet, problémamegoldó képesség fejlesztése; a  nyelvi és vizuális kommunikáció: sejtések, elképzelések megfogalmazása; a szociális képességek fejlesztése: az alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása csoportmunka során; részvétel a munkában; felelősségvállalás az eredményért. Eszközök:  Classmate Pc, tanári laptop; interaktív tábla;(ezen eszközök hiányában is a teljes óra letanítható) kiskártyák; gyurmaragasztó; írólap; 3-3 dobókocka, ha nincs interaktív tábla; bingó tábla; színes korongok; kincstérkép hatfelé vágva.

 • Sündörgő - foglalkozásvázlat (óvoda)

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Újabb tananyag készült el az Egyszervolt Suli és a TanárBlog együttműködésében, a címe: Sündörgő. Akiknek szól: Csoport: nagy és előkészítő csoport, óvoda Foglalkozás típusa: mese-vers Amiről zó lesz: esztétikai és érzelmi élményben való részesítés, mindennapi gyermeki konfliktusok feloldása a mesei motívumokkal, önkifejezés fejlesztése, társak előtt való megnyilvánulás bátorítása, kommunikáció és szókincs fejlesztése. Mindezt izgalmasan, érdekesen, részletesen a letölthető Word dokumentumban találhatjuk!

 • Hányféleképpen? Kombinatorika

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  A TanárBlog és az Egyszervolt.hu újabb tananyaggal kedveskedik tanító kollégáinknak. Most egy 2. osztályos matematika vázlatot teszünk közzé, bónusz interaktív táblán használható SMART Notebook anyaggal. Amiről a mellékelt letölthető fájlokban szó lesz: "egyszerű kombinatorikai feladatok, logikus gondolkodást igénylő feladatok megoldása." Mindehhez sok informatikai eszközt is használhatunk, de sok nem IKT ötlet is található a vázlatban. Lapozgassuk együtt!

 • A fény tulajdonságai - 3. osztályos óravázlat

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Tananyag: A fény tulajdonságai (2X45 perces óra) Oktatási cél:  Fényforrások, fényjelenségek. Az anyagok és a fény kölcsönhatása. Az árnyék keletkezésének okai. A fényvisszaverődés. A kísérletezés gyakorlása, a szükséges szokások alakítása. Egyszerű kísérleti eszközök használatának gyakorlása, egyre nagyobb önállóságra törekedve. A folyamatok, jelenségek, változások kísérleti körülmények között való megfigyelése, értelmezése, következtetések megállapítása tanítói segítséggel. Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között. Rövid szóbeli beszámoló a tapasztalatokról. (A tananyaghoz a letölthető óravázlat mellett SMART Notebook tananyag is található - a szerk.).

 • A számok - nagycsoportban

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Cím: A számok; Csoport: nagy és előkészítő csoport, óvoda; Foglalkozás típusa: külső világ tevékeny megismerése – matematikai nevelés. Tevékenység célja: a természetes szám képzetének megalapozása, fejlesztése, számfogalom alakítása, a mennyiségállandóság megtapasztaltatása, globális mennyiségfelismerés kialakítása. A tevékenység feladata: tudják felsorolni növekvő, illetve csökkenő sorrendben 0-tól 10-ig a számokat, ismerjék a páros, illetve páratlan számokat, tudjanak biztonságosan számolni 0-tól 10-ig, legyen stabil mennyiségfogalmuk, tapasztalják meg a mennyiségfogalmat taktilis, vizuális és akusztikus módon, tudják a mennyiséget a megfelelő számnévvel egyeztetni. További részletek a letölthető anyagokban (Word + SMART Notebook).

 • Gyakorlás a 10-es számkörben - tanulói laptopokkal

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Ma egy első osztályosoknak szóló komplex óravázlatot teszünk közzé. A témája fent, ami különleges benne, az nem más, mint az IKT eszközök (Intel Classmate PC, SMART Board, Egyszervolt.hu) illeszkedése az óra pedagógia céljaihoz. A vázlatot Lassu Andreától kaptuk (ezúton is köszönjük), és nem csupán az óra menetének részletes leírását küldte, hanem a szükséges anyagokat SMART Notebook-ban is elkészítette. Részletek a mellékelt letölthető Word dokumentum állományban! Érdemes tölteni, annyit elárulhatok :)

 • Alakzatok, formák - foglalkozásvázlat

  Letölthető anyagok - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Folytatódik a tavalyi, nagy sikerű együttműködés a TanárBlog és az Egyszervolt.hu között. Tavaly is, most is újabb óravázlatokat, foglalkozásvázlatokat ajánlottunk az Egyszervolt.hu játékos anyagait felhasználva óvodásoknak és alsó tagozatosoknak. Most ez a sorozat folytatódik, elsőként Füzi Otília egyik foglalkozásvázlatát ajánljuk minden óvodapedagógus figyelmébe, a lapozás után egy kis ízelítő a vázlatból, de aki nem szeretne már kattogtatni, a mellékelt Word dokumentumból azonnal hozzáférhet a foglalkozásvázlathoz! Kellemes letöltést!

  Bővebben...