• Fizika II.

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A szakközépiskolákban a fizikatanítás célja az általános műveltség részét képező alapvető fizikai ismeretek kialakítása, a tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek iránt, valamint az önálló ismeretszerzési képesség ki alakítása.

  A fizika tankönyv teljes tartalmát feldolgozó e-táblás tananyagok segítik az összefüggések megértését, megkönnyítik az órai szemléltetést, növelik az elsajátítás hatékonyságát. A multimédiás elemek által élethűen bemutatott kísérletek a tanulók számára vonzóvá, érdekessé teszik a fizika tantárgyat. A tankönyv szerkeszthető oldalai a tanár számára könnyítik meg az óravezetést. A tesztprogram lehetőséget ad az ismeretek számon kéréséhez, egyéni feladatsorok összeállítására, egyéni vagy csoportos feleltetésre.

  RÉSZLETEK

 • Fizika I.

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A szakközépiskolákban a fizikatanítás célja az általános műveltség részét képező alapvető fizikai ismeretek kialakítása, a tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek iránt, valamint az önálló ismeretszerzési képesség ki alakítása.

  A fizika tankönyv teljes tartalmát feldolgozó e-táblás tananyagok segítik az összefüggések megértését, megkönnyítik az órai szemléltetést, növelik az elsajátítás hatékonyságát. A multimédiás elemek által élethűen bemutatott kísérletek a tanulók számára vonzóvá, érdekessé teszik a fizika tantárgyat. A tankönyv szerkeszthető oldalai a tanár számára könnyítik meg az óravezetést. A tesztprogram lehetőséget ad az ismeretek számon kéréséhez, egyéni feladatsorok összeállítására, egyéni vagy csoportos feleltetésre.

  RÉSZLETEK

 • Fizika I. középiskoláknak

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az új gimnáziumi fizika-tankönyvcsalád a gyakorlati, „életszerű” tudásra helyezi a hangsúlyt. A „mindennapok fizikáját” már nemcsak a tankönyvek lapjain keresztül ismer hetik meg a tanulók, hanem a tankönyvekhez készült interaktív tananyagokon keresztül is.

  A  fizika tankönyv teljes tartalmát feldolgozó e-táblás tananyagok segítik az összefüggések megértését, megkönnyítik az órai szemléltetést, növelik az elsajátítás hatékonyságát. A multimédiás elemek által élethűen bemutatott kísérletek a tanulók számára vonzóvá, érdekessé teszik a fizika tantárgyat. A tankönyv szerkeszthető oldalai a tanár számára könnyítik meg az óravezetést. A tesztprogram lehetőséget ad az ismeretek számon kéréséhez, egyéni feladatsorok összeállítására, egyéni vagy csoportos feleltetésre.

  RÉSZLETEK

 • Újvári-történelem sorozat

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Új történelem-tankönyvcsaládunk a kétszintű érettségi középszintjére készít fel. A kötetek alkotói törekedtek arra, hogy az ismeretek átadását világos, egyértelmű, könnyen érthető szövegekkel, az adott esemény megértéséhez, feldolgozásához elengedhetetlen forrásszemelvényekkel, színes képek kel, kifejező ábrákkal, átlátható térképekkel könnyítsék meg.

  Ahhoz, hogy kialakítsuk tanítványainkban az önálló, kritikai gondolkodást, fontos, hogy elegendő információval rendelkezzenek, ezeket az információkat rendszerezni tudják, ennek alapján képesek legyenek térben és időben jól tájékozódni. A tankönyvekhez készült digitális e-tan anyagok ebben nyújtanak segítséget. Az interaktív tábla és a teljes tankönyv feldolgozását, kiegészítő animációkat és interaktív feladatokat tartalmazó CD-k segítségével nemcsak élvezetesebbé, hanem hatékonyabbá is válnak a tanórák.

  RÉSZLETEK

 • Vancsó-matematika sorozat

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely  A Vancsó Ödön nevével fémjelzett matematika tankönyvsorozatunkhoz a GeoGebra dinamikus matematikai programmal készítettünk animációkat. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy a tanár kollégák kezdik megismerni és megszeretni az interaktív matematikai programokat, melyek között a GeoGebra ingyenességének és folyamatos fejlesztésének hála nagyon népszerűvé vált.

  Azok számára, akik még nem ismerik a programot, a CD-n a telepítéshez és használathoz is található segédlettel megtámogatott animációk kiváló lehetőség nyújtanak az ismerkedéshez. Akik pedig már járatosak a program használatában, biztosan örülnek az elkészített, de a program sajátosságának köszönhetően továbbfejleszthető, átalakítható animációknak.

  RÉSZLETEK

 • Hajdu-matematika sorozat

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely  A középiskolai sorozat szerves folytatása az általános iskolai, Dr. Hajdu Sándor által szerkesztett matematika-tankönyveknek, ezzel kiküszöbölve az általános iskola és a középiskola közötti átmenet problémáit.

  A tankönyv család legjellemzőbb vonása a tanulhatóság messze menő figyelembe vétele, melyet a középiskolás tananyag részletes magyarázata, összefoglalása, rendszerezése, valamint a három szintre besorolt különböző nehézségű feladatok biztosítanak. Megoldott mintafeladatok segítik a tananyag jobb meg értését, s egyben lehetővé teszik az otthoni önálló tanulást.

  RÉSZLETEK

 • Elektrokémia

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az elektrokémia CD-vel egy olyan tankönyvtől független tanári segédanyagot kívánunk adni a kémiatanárok kezébe, ami nagyfokú támogatást nyújt a témakör középiskolai tanításához. Röviden összefoglalja az ismereteket, képekkel, ábrákkal, animációkkal szemléltet, és kellő számú gyakorlófeladatot is tartalmaz.
  A Flash alapú animációk, és az animációkat, valamint a képgyűjteményt és letölthető feladatsorokat magába foglaló keretrendszer, lehetővé teszik, hogy a tananyagot bármely típusú táblán használni lehessen. Az interaktív táblák megszokott eszközei közül több megtalálható az animációk keretében is, így segítve ezeknek a funkcióknak a gyors elérését, kényelmes használatát.

  RÉSZLETEK

 • ANNO Kr. e. 2,4. millió év – Kr. u. V. század – Az emberiség hajnalától a népvándorlásig

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A Műszaki Kiadó történelmi térképeket tartalmazó CD-sorozatának első része a történelem hajnalát dolgozza fel, amikor az ember megjelent a Föld nevű bolygón, majd elkezdte benépesíteni azt. A 24 db animáció segítségével eljuthatunk a népvándorlások koráig, amikor új népek jelennek meg Európában, és rajzolják át az addig ismert térképeket.  Az atlasz a NAT követelményeit szem előtt tartva viszi végig a diákokat és a pedagógusokat - adott esetben otthon a szülőket is -, a magyar és az egyetemes történelem főbb helyszínein, eseményein. Sajnos a honi történelemtanításban nem, vagy csak nagyon kismértékben kerül sor az események térben és időben való elhelyezésére, az időbeli tájékozódás fejlesztésére. A négy CD-ből álló sorozat ezt kívánja feloldani. A térképsorozat a diákok számára érthetőbbé, könnyebben befogadhatóvá teszi a történelmi eseményeket, kiegészítő információival segít az összefüggések megértésében, és lehetőséget teremt a topográfiai ismeretek gyakorlására, a térbeli tájékozódás fejlesztésére.

  RÉSZLETEK

 • Heuréka! 11-12. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A középiskolai matematika-tananyagot felölelő CD-sorozat jó kiegészítője a mindennapi tanítási gyakorlatnak. Összefoglalja, rendszerezi mindazon ismereteket, amelyek a középszintű érettségi sikeres letételéhez szükségesek.  Az animációk a 11-12. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le, amelyek egy részük elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A CD-k egy tanári és egy tanulói animációkból álló gyűjtemény tartalmaznak.

  A tanári bemutató animációk segítik az adott évfolyamok tananyagának szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését. Az animációk színessé, érdekessé teszik az órai munkát, felkeltik az érdeklődést és lekötik a figyelmet.

  RÉSZLETEK

 • Püthagorasz és a többiek 9. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A középiskolai matematika-tananyagot felölelő CD-sorozat jó kiegészítője a mindennapi tanítási gyakorlatnak. Összefoglalja, rendszerezi mindazon ismereteket, amelyek a középszintű érettségi sikeres letételéhez szükségesek.

  Az animációk a 9-12. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le, amelyek egy részük elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A CD-k egy tanári és egy tanulói animációkból álló gyűjtemény tartalmaznak.

  A tanári bemutató animációk segítik az adott évfolyamok tananyagának szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését. Az animációk színessé, érdekessé teszik az órai munkát, felkeltik az érdeklődést és lekötik a figyelmet.

  RÉSZLETEK