Összefoglalás elmetérképpel - óravázlat

Internet a tanórán - 2013. május 24.

Írta: Nádori Gergely

Nagy örömünk, hogy egy újabb, a PIL Akadémián született óravázlatot mutathatunk be. Varga Judit, a kiskunhalasi Szilády Gimnázium tanára tartott összefoglaló órát. Az órán a diákok a témából gondolattérképeket készítettek, amiket azután egymással is megosztottak. Az alábbiakban olvasható a teljes óravázlat, a tapasztalatok az óráról és megtekinthetők az elkészült munkák is!

Tantárgy: Biológia

Tananyag: Az ember keringési rendszere

Korosztály: Gimnázium 11-es évfolyam

Felhasznált IKT eszközök: projektor, laptopok

Felhasznált programok: padlet, popplet, gmail

Az óra célja: a tananyagrész összefoglalása

Szervezés: A tanulók párokat alkotva ültek le a gépekhez, használhatták a tankönyveiket, füzeteiket és az internetet is.
Az óra menete: a padlet programba felírtam a témaköröket: vér, immunrendszer, erek, szív, nyirokrendszer, vérkörök; ebből egy témát választottak a csoportok úgy, hogy amelyiket szeretnék, azt levették a tábláról. A popplet programban saját tudástérképet alkottak a segédeszközeik felhasználásával, saját gondolatmenet alapján. Az egyik diák az információt, a másik a technikát kezelte. Az óra végén az elkészült elmetérképeket emailben elküldték. A következő órán együtt megnézzük, értékeljük és amennyiben szükséges kijavítjuk a produktumokat.

Tapasztalatok: eredményesnek, izgalmasnak éltük meg az órát, a diákok és én magam is. Az óra elején, amíg nem volt világos a feladat számukra, a szokásos értetlenkedéssel találkoztam, de amint megértették és kiválasztották a saját témájukat, elmélyedtek benne és komoly alkotásokat hoztak létre, nagy igyekezettel és figyelemmel. Egy gyors visszajelzés alapján akarnak még ilyen típusú órákat és nagyon élvezték a munkát. Nekem külön öröm volt, hogy a biológia iránt nem kifejezetten fogékony „alap” órán is ilyen nagy örömet okozott nekik az órai tevékenység.

Az órán készült két jól sikerült elmetérkép linkje:
http://popplet.com/app/#/929326
http://popplet.com/app/#/929338