Az átlagok fogságában - vajon mennyit ér egy 0?

Vezércikk - 2022. január 4.

Írta: Prievara Tibor

Ez a rövid írás az értékelésről szól. Először engedd meg, nyájas olvasó, hogy rövid gondolatkísérletre hívjalak. Tegyük fel, hogy egy diák egy tantárgyból szerzett kettő darab 4-es érdemjegyet, így 'szín 4-es' az átlaga (az iskolában 80%-90% között adnak 4-es érdemjegyet). Ezután valamiért (mondjuk este meccse volt, és fáradt volt), nem készült például matekból, és a másnapi feleléskor, amikor kihívták, 1-es érdemjegyet kapott. A kérdés: ennek a diáknak vajon hány további 5-ös érdemjegyet kell szereznie, hogy statisztikailag 4-es legyen ismét az átlaga? Megfejtés, és további érdekfeszítő fejtegetések a lapozás után.

Nos, a válasz: 3. Azaz három darab további érdemjegyet kell szereznie ahhoz, hogy ismét elérje azt a 4-es szintet, ahol a felelés 1-es előtt állt. Ha további 4-eseket szerez, akkor 15 darab további 4-es sem elég ahhoz, hogy ellensúlyozza az egyetlen botlást, hibát, tévedést.

Azt szoktuk gondolni, hogy az 1-5-ös skálán történő értékelés igazságtalan, ellenben a százalékokkal, ahol 1%-100% között sokkal igazságosabban lehet differenciálni. Nézzük ezt a helyzetet is gyorsan: két 85%-os teljesítmény után elfelejti a diák, hogy le kell adnia egy munkát, és egyest kap, vagyis, bocsánat: 0%-ot. Ha a százalékokból vonunk átlagot, a 85% hirtelen 56,6% lesz, azaz sík egyes. De sebaj, megpróbálok javítani, gondolja az egyszeri diák, és további jól sikerült, 90%-os projekteket ad le. Nos, ahhoz, hogy a 80%-ot elérje, nem kevesebb, mint 7 (azaz hét) már egyébként 5-ös érdemjeggyel értékelendő értékelési ponton kell sikerrel teljesítenie ahhoz, hogy visszakapaszkodjon a 80%-ig. Igazságos?

Ami ebben a legérdekesebb, az talán az, hogy ez a jelenség mit üzen nekünk, és mit a diákjainknak? Azt elég egyértelműen, hogy a hibát, a tévedést, a figyelmetlenséget, az éberség pillanatnyi megingását drákói szigorral büntetjük. Természetesen nem nagyon tudnánk olyan tanárt találni, aki 16 4-es és egy 1-es érdemjegyre az év végén ne lenne hajlandó 4-est adni, mégis megtehetné, ha szeretné. Lehet 3.7-re 3-ast adni? Persze, hogy lehet. Azaz: a hibázást, a tévedést, a tanár 'jófejsége' tudja semmissé tenni, a diák önmagában tehetetlen és kiszolgáltatott.

Mit tehetünk, hogy ez ne így legyen? Ha kiszakadunk a büntető szigor kényelméből, és feladjuk annak a hatalmat, hogy adminisztratív eszközökkel vonjuk a diákjainkat ellenőrzésünk alá, akkor elgondolkodhatunk más módszereken, például erre kiválóan alkalmas a gamification, avagy az eljátékosítás. Egy gamifikált értékelési rendszerben az értékek összeadódnak. Ez azt jelenti, hogy a két 85%-os eredmény, függetlenül attól, hogy emellett egy beadandót elfelejtett időre teljesíteni és 0%-ot kapott, nem veszik el, és a teljes 85%-os értéken számít bele a végeredménybe. A 0% pedig azt jelenti, hogy ez nem nő, viszont nem is csökken. Igazságos? Nem egészen, hiszen azzal szemben, aki beadta azt a bizonyos feladatot, és nem 0%-ot, hanem mondjuk 90%-ot kapott, ez nem tűnik talán fair-nek. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez így függ össze. Ha értelmes, hasznos feladatokat adunk a diákjainknak, akkor attól nem sérül senki, mert ő megcsinált valamit, míg a másik diák nem. Biztosan lesz fordítva is a jövőben, és ha a rendszerünk ebben rugalmas, akkor ez igazságos.

A gamification alapú értékelés esetében felmerül az a probléma, ugyanakkor, hogy mi lesz azzal tudással, amit a diákunk nem szerez meg akkor, ha nem adja be azt a bizonyos feladatot? Ez kétségkívül így van, ugyanakkor teljesen másféle kérdéseket vet fel, és más megoldásokat kell keresni, hiszen a 'ha nem adod be, 1-es, a te döntésed' gondolkodást felváltja a 'miért nem adtad be? mi volt a probléma? mit tudunk tenni, hogy ezt sikerüljön elsajátítanod?' dialógus. Véleményem szerint, bár ez egy nehezebb és összetettebb folyamat, ráadásul a rendszer nem feltétlenül a tanárnak kedvez - 'kényszerítő eszközök' hiányában - sokkal inkább vezet olyan úton, amelyen a pedagógiának haladnia kell 2022-ben.

Az ötletet egy Edutopia cikkből vettük, az átlagokkal ott is bűvészkednek, de egészen más- szintén érdekes - konklúziókat vonnak le az adatokból. Akit érdekel, és olvas angolul, IDE KATTINTSON.