Újragondolt digitális kultúra tanterv

- 2023. szeptember 13.

Írta: Prievara Tibor

A digitális kompetenciák fejlesztése ma már minden szaktanár feladata a NAT szerint, és nem korlátozódhat kizárólag az informatikaórákra. Részben helyes, hogy ezt már az alaptanterv szintjén kimondjuk, csakhogy az egyébként sok oldalról gúzsba kötött pedagógus már eddig is nehezen képes a tananyagot elsajátíttatni a diákokkal, ha még erre a digitális kompetenciák fejlesztése is rákerül plusz teherként, könnyen belátható, hogy nem feltétlenül érjük el a magasztos célt. Ezért is gondoltuk, hogy helye lenne egy teljesen újragondolt informatikai tantervnek, amely alkalmazkodik a diákok aktuális igényeihez, és három szinten, modulárisan segíti az IKT-kompetenciák fejlesztését. A lapozás után egy teljesen újragondolt digitális kultúra (informatika) tantervet találsz, amely nem csupán digitális kultúra órán, hanem bármilyen órán remekül elővehető, fejleszthető. Ha ezt kiegészítjük egy olyan értékelési rendszerrel, amely képes a nem dig.kult. órán történő tanulást is visszajelezni, akkor teljes az innováció! :)

INFORMATIKA-TANTERV

Dokumentumszerkesztés

Alap:
Oldal beállítása (méret, tájolás, igazítás, margók) Karakterek (méret, szín, nagyság, effektusok) Bekezdések (igazítás, sortávolság, térköz, fattyú- és árvasorok) Felsorolás (felsorolás típusai, jel, igazítás) Szegélyezés készítése (bekezdésre, szövegre, stílusa, színe, vastagsága) Beépített illusztrációk használata (WordArt, ClipArt, ábrák) Kép, ábra (beszúrása, formázása, effektusok) Keresés, csere (speciális karakterek, összevonás) Helyesírás-ellenőrzés (automatikus, manuális, elválasztás) Szöveg mentése különböző formátumokban

Haladó: Táblázat (beszúrása, formázása, igazítása, szegélyek, kitöltések, belső tartalom igazítása) Tabulátorok használata (típusa, használata) Élőfej, élőláb szerkesztése, formázása (oldalszám, eltérő szerkesztés) Közös munka: megjegyzések beszúrása, kezelése Korrektúra Változások követése

Mester: Összetett dokumentumok készítése Stílus Lábjegyzet Tartalomjegyzék Tükrözött margó Címnegyedív Navigálás dokumentumban

Adatok és táblázatok

Alap: A táblázat tulajdonságainak beállítása (méret, sor, oszlop) Cellaműveletek Táblázat formázása (szegély, kitöltés, láthatóság) A munkakörnyezet beállítása (nézet, menüsor) Cella, sor, oszlop, adattípus fogalma, beállításai Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása Cellahivatkozások használata (abszolút, relatív)

Haladó: Saját képlet Függvényvarázsló (függvények típusai, használata) Egyszerű beépített függvények Egyszerű diagramok

Mester: Összetett beépített függvények Módosítások továbbléptetése, hivatkozások Diagramkészítés (típus, adatsorok, cím, tengelyek, vezetőrácsok beállítása) Adatgyűjtés, megfelelő diagram típusválasztás. Adatok leolvasása diagramról

Kódolás

Alap: Algoritmizálás Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (például folyamatábra elemeinek bővítése) Egyszerű algoritmusok leírása algoritmus leíró nyelven Az elemi algoritmusok használata, egyszerű hétköznapi események fordítása algoritmusokra

Haladó: Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyelven Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása (paraméterezés, feltételes utasítások, ciklusok, rekurziók)

Mester: Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek megadása, a bemenő adat és eredmény kapcsolatának megfigyelése A programozás eredményeinek további felhasználása

Internet

Alap: URL cím, hipertext, hiperlink fogalma. Böngészés, szörfölés az interneten Egy kereső alkalmazás ismerte Tematikus és kulcsszavas keresés. Összetett keresés űrlapok segítségével

Haladó: Weboldal szöveges, grafikai részének, adatainak letöltése, mentése Lényeges információk kiszűrése a találati listából Egy oldal hitelességének vizsgálata. Az interneten található információk vizsgálata Ellenőrzött és nem ellenőrzött oldalak összehasonlítása

Mester: A személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, azok kivédése, a védekezési módszerek Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és következmények megismerése Adatbázisok használata (például a közlekedési információkban való tájékozódás, vagy a MEK használata). Keresés az adatbázisban, a találati oldal értelmezése, navigálás. E-vásárlás, e-ügyintézés és e-learning lehetőségei

Multimédia

Alap: Képek letöltése az internetről, azok felhasználása dokumentumokban Képformátumok ismerete, veszteséges és veszteségmentes formátumok megkülönböztetése Képek méretének arányos csökkentése vagy növelése Hanganyag letöltése az internetről, CD-ről, egyéb forrásról Hangformátumok ismerete, veszteséges és veszteségmentes formátumok megkülönböztetése Hanganyagból a szükséges részlet kiemelése és újként való elmentése Mozgóképek használata, beágyazása dokumentumokba, hivatkozással

Haladó: Képrészletek kivágása, új képként való elmentése Nem téglalap alakú (néhol átlátszó) képek készítése, használata Képek átszínezése, effektusok használata, képjellemzők (kontraszt, telítettség, színhőmérséklet) Képre felirat készítése Animált GIF készítése Több hangrészlet egymás után illesztése, átmenettel Halkítás és erősítés, hangmagasság és időtartam módosítása Mozgóképrészletek elmentése újként Több mozgóképrészlet egymás után illesztése, átmenettel Mozgókép hangsávjának kísérőzenével történő lecserélése Statikus felirat készítése
Átmenetek, fading használata

Mester: Képrétegek kezelése Több kép részleteiből montázskészítés Alapszűrők használata Nem mértani alakzat kijelölése és kivágása a képről Rétegstílusok használata Hangszűrők használata Többsávos hangszerkesztés Háttérzajok használata, atmoszférateremtés Digitális zene szerkesztése alapszinten Hangeffektek használata Mozgókép effektezése Mozgókép hangjának módosítása, effektek és atmoszféra hozzáadásával Mozgó felirat készítése Hang és kép összhangjának megteremtése Többperces, több snittből álló, kísérőzenével kísért kisfilm elkészítése

Prezentációk

Alap: Egyszerű diasor készítése adott témában Áttűnések, animációk Egyéni felsorolás Diatervező használata

Haladó: Rajzok, táblázatok és diagramok beillesztése Multimédia beillesztése Navigáció a prezentáción belül Stílusok használata Jegyzetek használata Előadói nézet használata

Mester: Diaidőzítés Alternatív prezentációs alkalmazások használata Grafikus prezentációk tervezése Infografika készítése Előadás rögzítése

Példák projektek leírására: Cím: Kiadvány Témakör: Dokumentumszerkesztés Szint: Alap Előzetes ismeret: számítógép-használati alapok, gépelés Tantárgyi kapcsolódás: antológia (irodalom); Afrika-hírmondó (természetismeret) Szükséges idő: 3-4 óra (ebbe a szöveg megírása, összegyűjtése nem tartozik bele) Informatikai ismeretek: szövegszerkesztő használata; gépelés