A számok - nagycsoportban

Letölthető anyagok - 2012. július 17.

Írta: Prievara Tibor

Cím: A számok; Csoport: nagy és előkészítő csoport, óvoda; Foglalkozás típusa: külső világ tevékeny megismerése – matematikai nevelés. Tevékenység célja: a természetes szám képzetének megalapozása, fejlesztése, számfogalom alakítása, a mennyiségállandóság megtapasztaltatása, globális mennyiségfelismerés kialakítása. A tevékenység feladata: tudják felsorolni növekvő, illetve csökkenő sorrendben 0-tól 10-ig a számokat, ismerjék a páros, illetve páratlan számokat, tudjanak biztonságosan számolni 0-tól 10-ig, legyen stabil mennyiségfogalmuk, tapasztalják meg a mennyiségfogalmat taktilis, vizuális és akusztikus módon, tudják a mennyiséget a megfelelő számnévvel egyeztetni. További részletek a letölthető anyagokban (Word + SMART Notebook).

Letölthetők: