A fény tulajdonságai - 3. osztályos óravázlat

Letölthető anyagok - 2012. augusztus 13.

Írta: Prievara Tibor

Tananyag: A fény tulajdonságai (2X45 perces óra) Oktatási cél:  Fényforrások, fényjelenségek. Az anyagok és a fény kölcsönhatása. Az árnyék keletkezésének okai. A fényvisszaverődés. A kísérletezés gyakorlása, a szükséges szokások alakítása. Egyszerű kísérleti eszközök használatának gyakorlása, egyre nagyobb önállóságra törekedve. A folyamatok, jelenségek, változások kísérleti körülmények között való megfigyelése, értelmezése, következtetések megállapítása tanítói segítséggel. Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között. Rövid szóbeli beszámoló a tapasztalatokról. (A tananyaghoz a letölthető óravázlat mellett SMART Notebook tananyag is található - a szerk.).

Letölthetők: