• Matematika kicsiknek interaktív táblára

  Internet a tanórás - 13 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Az interneten barangolva a SMART board goodies nevű blogon találtam egy nagyon hasznos, interaktív táblán játszható játékot alsósoknak (leginkább elsősöknek). 1-től 10-ig játszhatunk összeadást, kivonást, osztást és szorzást. Ha már nagyon nehéz újabb feladatot kitalálni arra, hogy 2+2=4, akkor érdemes IDE KATTINTANI (az oldal neve FactDash). Bár angol az oldal, nem kell hozzá angolul tudni, mivel a számok nemzetközi nyelvén szól. Nekem nehézkes volt az oldalban az, hogy 30 műveletet kell elvégezni, ami elég soknak tűnik, és nincs számláló, ami megmondaná, hogy a harmincból éppen mennyinél tartunk. Ugyanakkor (az oldalt 7 évesekkel tesztelve) azt is elmondhatjuk, hogy így is igencsak motiváló, és 30 összeadást nagyon gyorsan csinálnak meg, és nagyon jól lehet szerepeltetni a gyerekeket - egy osztályban mindenki hozzáteheti a saját tudását a végső eredményhez akár.

 • Hajdu-matematika 5-8.

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A felső tagozatos Hajdu-tankönyvek interaktív táblára készült e-változata tartalmazza az adott évfolyam bővített változatú tankönyvét tovább szerkeszthető formában.

  Ennek segítségével nemcsak az órai magyarázatok, hanem a feladatmegoldások ellenőrzése is gyorsabbá, szemléletesebbé tehető. Bemutató animációk segítik a nehezebb anyagrészek megértését. A játékos, a megszokottól eltérő, ezáltal motiváló hatású interaktív feladatok további gyakorlási lehetőséget nyújtanak. A tesztkészítő program segítségével lehetőség nyílik saját készítésű feladatsorok összeállítására, amellyel gyorsan és hatékonyan ellenőrizhetjük tanítványaink tudását.

  RÉSZLETEK

 • Hajdu-matematika 1-4.

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A hagyományok és a jövő ötvözete: természetesen nagyhírű tankönyvcsaládunk órai feldolgozásához is készült interaktív segédanyag! Tekintsen meg egy kis ízelítőt ezekből!

  A Hajdu-tankönyvek interaktív táblára készült változatával „játszva” és észrevétlenül fejleszthetjük tanítványaink matematikai és szociális készségeit, tudásszerző és kommunikációs képességeit. Az e-tananyagok nemcsak a könyvek interaktív táblán lapozható változatát tartalmazzák, hanem további gyakorlási lehetőséget nyújtó interaktív feladatokat, a megértést segítő bemutató animációkat is tartalmaznak. A CD-ken található képgyűjtemények további feladatsorok össze állítását teszik lehetővé.

  RÉSZLETEK

 • ANNO Kr. e. 2,4. millió év – Kr. u. V. század – Az emberiség hajnalától a népvándorlásig

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A Műszaki Kiadó történelmi térképeket tartalmazó CD-sorozatának első része a történelem hajnalát dolgozza fel, amikor az ember megjelent a Föld nevű bolygón, majd elkezdte benépesíteni azt. A 24 db animáció segítségével eljuthatunk a népvándorlások koráig, amikor új népek jelennek meg Európában, és rajzolják át az addig ismert térképeket.  Az atlasz a NAT követelményeit szem előtt tartva viszi végig a diákokat és a pedagógusokat - adott esetben otthon a szülőket is -, a magyar és az egyetemes történelem főbb helyszínein, eseményein. Sajnos a honi történelemtanításban nem, vagy csak nagyon kismértékben kerül sor az események térben és időben való elhelyezésére, az időbeli tájékozódás fejlesztésére. A négy CD-ből álló sorozat ezt kívánja feloldani. A térképsorozat a diákok számára érthetőbbé, könnyebben befogadhatóvá teszi a történelmi eseményeket, kiegészítő információival segít az összefüggések megértésében, és lehetőséget teremt a topográfiai ismeretek gyakorlására, a térbeli tájékozódás fejlesztésére.

  RÉSZLETEK

 • Heuréka! 11-12. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A középiskolai matematika-tananyagot felölelő CD-sorozat jó kiegészítője a mindennapi tanítási gyakorlatnak. Összefoglalja, rendszerezi mindazon ismereteket, amelyek a középszintű érettségi sikeres letételéhez szükségesek.  Az animációk a 11-12. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le, amelyek egy részük elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A CD-k egy tanári és egy tanulói animációkból álló gyűjtemény tartalmaznak.

  A tanári bemutató animációk segítik az adott évfolyamok tananyagának szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését. Az animációk színessé, érdekessé teszik az órai munkát, felkeltik az érdeklődést és lekötik a figyelmet.

  RÉSZLETEK

 • Püthagorasz és a többiek 9. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A középiskolai matematika-tananyagot felölelő CD-sorozat jó kiegészítője a mindennapi tanítási gyakorlatnak. Összefoglalja, rendszerezi mindazon ismereteket, amelyek a középszintű érettségi sikeres letételéhez szükségesek.

  Az animációk a 9-12. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le, amelyek egy részük elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A CD-k egy tanári és egy tanulói animációkból álló gyűjtemény tartalmaznak.

  A tanári bemutató animációk segítik az adott évfolyamok tananyagának szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését. Az animációk színessé, érdekessé teszik az órai munkát, felkeltik az érdeklődést és lekötik a figyelmet.

  RÉSZLETEK

 • Origó – Geometria – 7-8. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az animációk a 7-8. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le. Minden témakör lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egyaránt kedvük szerint válogathassanak. Az animációk egy része elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A legtöbb feladathoz számláló is tartozik, lehetővé téve az azonnali ellenőrzést. A CD-ken megtalálhatók olyan témakörök, amelyek nem kötelező tananyagok, de véleményünk szerint ezekre azért van szükség, hogy a tanárok tudjanak differenciálni, valamint a tehetséggondozáshoz is nagy segítség.

  Az animációk egyre nehezedő feladatok keresztül ölelik fel a tananyagot. A sorozattal fejleszthetők - többek között - a matematikai-logikai, a szövegértési-szövegalkotási, szerkesztési és az informatikai kompetenciák. A CD-k tanórai használatát segítik még az egyes feladatok, esetleges összesítő táblázatok PDF formátumban való kinyomtathatósága is.

  RÉSZLETEK

 • Matek a köbön – Algebra – 7-8. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az animációk a 7-8. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le. Minden témakör lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egyaránt kedvük szerint válogathassanak. Az animációk egy része elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A legtöbb feladathoz számláló is tartozik, lehetővé téve az azonnali ellenőrzést. A CD-ken megtalálhatók olyan témakörök, amelyek nem kötelező tananyagok, de véleményünk szerint ezekre azért van szükség, hogy a tanárok tudjanak differenciálni, valamint a tehetséggondozáshoz is nagy segítség.


  Az animációk egyre nehezedő feladatok keresztül ölelik fel a tananyagot. A sorozattal fejleszthetők - többek között - a matematikai-logikai, a szövegértési-szövegalkotási és az informatikai kompetenciák. A CD-k tanórai használatát segítik még az egyes feladatok, összesítő táblázatok PDF formátumban való kinyomtathatósága is.

  RÉSZLETEK

 • Bűvös számok 5-6. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az interaktív matematika sorozat első, felsőtagozatosoknak készült darabja a Bűvös számok. A 39 animációt tartalmazó gyűjtemény az 5-6. osztályos tanulók számára a gyakorlásához nyújt segítséget, míg a tanároknak a magyarázathoz.

  Az interaktív elemeket is tartalmazó sorozat azon túl, hogy a tanuló számára könnyebben befogadhatóvá, érthetőbbé teszi a matematikát, lehetőséget teremt az elsajátított ismeretek gyakorlására is. A tanári magyarázatot segítő animációk pedig az órai feldolgozást, a tananyag bevezetését vagy összefoglalását kívánják támogatni.  A táblafüggetlen animációgyűjtemény telepíthető változatában a feladatok lementhetők és a tanulói gépekre korlátlanul kioszthatók, ezzel is segítve a differenciált oktatás megvalósítását.

  RÉSZLETEK

 • Szemezgetés a matematika világából 7-8. osztályosok számára

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A CD-n található interaktív feladatok bármely tankönyv mellett jól alkalmazható a tanulók tudásának ellenőrzésére, új anyagrészek bevezetésére, a tanult ismeretek begyakorlására, a nagyobb anyagrészek összefoglalására, rendszerezésére.

  Az animációk hatékonyabbá teszik az ismeretek elmélyítését, a matematikai készségek, a gondolkodási és problémamegoldó képességek kialakítását, fejlesztését. A gyermekek számára érdekes, pozitív tanulási attitűdöt teremtve lehetőséget ad a kooperatív és kommunikációs technikák gyakoroltatására is páros, illetve csapatmunka keretében.

  RÉSZLETEK