Gyerekek készítik a feladatlapokat!

Letölthető anyagok - 2013. február 22.

Írta: Prievara Tibor

„Könnyű vagy nehéz dolga van a tanító néninek, amikor feladatokat állít össze a gyerekeknek?” A másodikosok mindezt kipróbálhatták a százas számkör utolsó gyakorló óráin. Maguk készíthettek feladatokat társaiknak és mindezt CMPC-n, ami fokozta a lelkesedést.  „Nem is volt ez olyan könnyű, de rettenetesen tetszett nekem!”- hangzott a válasz az óra végén. Sajnos még nem tudtuk átküldeni egymásnak, a kiválasztott párnak, mert kicsik lévén sokáig tartott a feladatok kigondolása, megtervezése, kivitelezése, szövegek begépelése, de a következő órán mindegyik feladatsort megoldjuk. A tanulói laptopokat egyre ügyesebben használó gyerekeknek már egy SMART Notebook fájl kezelése nem jelent nagy kihívást. A dupla matematika órán a szerkesztést is megtanulhatták, gyakorolhatták azáltal, hogy mindenki legalább egy feladatot létrehozott. Az újonnan szerzett tudásukat a többi órán is kamatoztathatják. (Rövid videóban is bemutatjuk, hogy dolgoztak a gyerekek!)

{youtube}OWWS-PkDDK{/youtube}

Az első lapra a számjegyeket; relációs és műveleti jeleket; számházikót; dobókockákat; kukát; venn-diagramot; számegyenest és szabályjátékhoz használható táblázatot szerkesztettem és „végtelen klónozást” használtam, hogy bármennyi felhasználható legyen belőlük. A második lapra a „Fogd és húzd!”módszerrel átemelhetők, átvihetők az elemek, képek s azután elhelyezhetők a tervezett helyre és a feladatok szövegével elláthatók. Figyelnünk kell a még nem tanult felszólító módú igék helyesírására, javíttatására és a mondatok helyesírására is.

Sokféle készség, képesség, kompetencia előhívására, fejlesztésére vált alkalmassá ez az órai feladat. A nagyon komoly szellemi munka eredményeként születtek különböző számfeladatok: összeadások, kivonások, pótlások, bontások; rendezések számok tulajdonságai alapján; készültek nehéz nyitott mondatok, sorozatok és szabályjátékok.
A következő izgalmasnak ígérkező óránkon pedig meg is oldjuk ezeket, örömet szerezve szerzőnek, feladatmegoldónak és tanítónak egyaránt.

Letölthetők: