DIGITÁLIS TÉMAHÉT AZ ISKOLÁKBAN

Hírek - 2016. január 28.

Írta: Nádori Gergely

témahétA digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés egyre nagyobb szerepet kap a XXI. század társadalmában. Az EMMI kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 4-8. között első alkalommal kerül sor a Digitális Témahétre (DTH) a digitális pedagógia terjesztésének jegyében.

A Digitális Témahéten a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető szabadon választott témával vehetnek részt. Cél a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával. Nem elsősorban az informatikai eszközök használata a cél, hanem a korszerű készségek, a digitális írástudás fejlesztése minden évfolyamon és minden tantárgy keretén belül a választott témához kapcsolódóan.

"A DTH a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kibővülhessen, hozzájárulva ezzel, hogy ne csak az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése."

Azok a köznevelési intézmények, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahéthez, vállalják, hogy 2016. április 4-8. között legalább két évfolyamon olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a XXI. századi készségek és ismeretek elsajátításához infokommunikációs eszközöket is használnak az iskola pedagógiai elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak figyelembevételével.

A DTH programban résztvevő iskolák a program honlapján a 12 évfolyam mindegyikéhez, kidolgozott mintaprojektek és számtalan pedagógiai segédlet közül választhatnak, amelyeket saját elképzeléseik szerint testre is szabhatnak. A honlapon ezen kívül elérhetők a Digitális Tematikus Hét partnerei, informatikai és telekommunikációs vállalatok által felkínált, diákoknak szóló előadások, bemutatók, programok és háttéranyagok is.

Azok a köznevelési intézmények, amelyek a Digitális Tematikus Héten projekteket valósítanak meg, támogatóink révén többféle nyereményjátékban is részt vehetnek. Ezért célszerű minden intézménynek regisztrálnia magát, hogy minél több diák sajátíthasson el hasznos digitális ismereteket!

A projekthét keretében egy-egy iskolai tanórába önkéntes infokommunikációs szakemberek is bekapcsolódhatnak, akiket a szervezők közvetítenek az erre igényt tartó iskolák számára.

A szakértők által összeállított támogató anyag az alábbiakat tartalmazza:

mintaprojektek leírásai és a hozzájuk tartozó kidolgozott feladatok (5-25 tanóra) több mint 100 segédanyag a digitális írástudás fejlesztéséhez online támogatás, szakmai „help desk” a DTH honlapján interneten elérhető tájékoztatók és webináriumok neves oktatási szakértők vezetésével

A DTH eddigi tervezett kísérő programjai:

felkészítő képzések több helyszínen a Pedagógiai Oktatási Központokkal együttműködésben, a 120 órás továbbképzési keretbe beszámítható formában (5 órában)

Lányok Napja 2016.

Országos DTH flashmob és verseny

Nyereményjáték a résztvevő iskolák részére

Pályázat projektet kidolgozó pedagógusok részére

A DTH iskolai regisztrációjának módja 2016 február 15-től:

online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre a ivsz.hu/dth2016 oldalon;

az iskolák egy kapcsolattartó személyt jelölnek ki;

a DTH tananyagai valamennyi intézmény számára letölthetőek lesznek a DTH honlapján, ahol online segítséget is igénybe vehetnek; a tájékozódni vágyókat folyamatosan frissülő tartalommal várja a DTH honlapja: ivsz.hu/dth2016

A jelentkezési határidő: NINCS. Bármikor lehet csatlakozni.