1956 GO - Interaktív megemlékezés a 60 éves forradalomra a 60 éves Apáczaiban (Kőműves Edina írása)

21. századi tanár - 2016. november 23.

Írta: Prievara Tibor

1956goOktóber 13-án szombaton az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 7. és 8. évfolyam útnak indult a városban, hogy nem hagyományos módon emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról. A megadott feladatsor és nyomok alapján állomásról állomásra haladva, digitális tartalmakat és papír alapú dokumentumokat kombinálva ismerkedtek meg a diákok 1956 néhány fontos helyszínével és szereplőjével.
A feladatsor kezdetén diákok összegyűlnek a gimnáziumban, kb. 10 fős csapatokra bomlanak, és megkapják az instrukciókat az őket kísérő tanártól. Kézbe veszik az első borítékot az első feladvánnyal, és a megfejtés alapján elindulnak a városban. Végiglátogatják a helyszíneket, ahol újabb és újabb feladatok várnak rájuk. A helyben, borítékban talált instrukciókat együtt kell használniuk a digitális tartalmakkal, melyek eléréséhez minden szükséges információt előre megkapnak. Az utolsó állomás megfejtése visszairányítja őket a gimnáziumba, ahol előre felállított panelekre szabadon ragaszthatnak, rajzolhatnak, írhatnak felhasználva a séta során gyűjtött anyagokból azokat, amik a legjobban megfogták őket.

Az interaktív feladatokkal a cél a diákokat érzékenyebbé és receptívebbé tenni 1956 üzenete és emlékezete iránt, anélkül, hogy – a korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve – a nagyobb világtörténeti összefüggések megértetésére törekednénk. A hangsúly az egyes emberi sorsokra helyeződik, illetve a diákokat körülvevő városi tér orientált, új szemléletet nyitó bejárására, megélésére. Eközben a diákoknak különféle készségeket kell használniuk, a fő fejlesztési cél az önálló információszerzés és csoportos problémamegoldás gyakorlása. A program címében egyszerre utal a modern interaktív szoftverekre, melyek túlmutatnak a virtuális valóságon és visszahelyezik a felhasználót a városi közösségi térbe, illetve az 1956 szellemiségét átitató dinamikára, és a forradalom általi valós és átvitt értelmű előrehaladásra.

A feladványokat tartalmazó borítékokat aznap reggel kellett elhelyezni az állomásokon, majd a gimnáziumból elindítani a csapatokat 8 órától kezdve 5 perces sávokban. Minden csapat egy kísérőtanárral indult útnak, akik előzetesen megkapták a feladatokat egy mappában, hogy ha bármilyen probléma adódna, tovább tudják lendíteni az eseményeket. A feladatok elkészítése a Blinken OSA Archívum anyagai, és egyéb, a forradalomról szóló irodalom segítségével történt.

A diákok a feladatok megoldása közben folyamatosan közzétették készített fotóikat és videóikat különféle közösségi portálokon (ezek Facebookon és Instagramon megtekinthetők a #1956go hashtag-re kattintva). A feladatok a szociális készségeken kívül mobilizálták a matematikai és verbális készségeket, a kreativitást, a hallott és írott szövegértés és szövegalkotás képességét, valamint folyamatosan reflektáltak a nap folyamán megszerzett tudáselemekre az 1956-os eseményeket illetően. A posztokat és a kreatív feladatokat megtekintve látható, hogy a remek verseket és videókat hoztak létre ilyen rövid idő alatt, illetve a többi feladványt is hatékonyan és ügyesen oldották meg.

Végzetül egy hihetetlen történet: az egyik csapat diák épp a Füzéki István emléktáblánál állt, amikor egy idős úr elhaladván megkérdezte tőlük, hogy mit csinálnak. Amikor elmondták, hogy épp Füzéki életével foglalkoznak, kiderült, az úr személyes ismerőse volt a forradalomban mártírhalált halt 22 éves könyvtárosnak. Ekkor videóra mondott a gyerekeknek egy vallomást „Pistiről” és arról, hogy miként zajlottak le a tragikus események. A végén a csapattagok sírva búcsúztak el tőle. Ez a hihetetlen történet tökéletesen illett a koncepcióba, és hozzájárult ahhoz a szándékhoz, hogy a diákok közelebb kerüljenek 1956 jelentőségének megértéséhez/átéléséhez.

Térkép a cikk elején, és a feladatok röviden:

Kezdés A gimnázium, Papnövelde utca
Indulás térkép és korabeli kép alapján

Állomás 1 Petőfi szobor – Március 15. tér Korabeli kép egyik feléből puzzle, majd a másik felének párosítása több lehetőség közül Facebook albumból, a helyes kép mellett térkép a követező állomáshoz.

Állomás 2 I. Tóth Zoltán emléktábla, ELTE BTK Olvasmányok I. Tóth Zoltán életéről, melyek alapján akrosztichon írása, beküldése Facebook üzenetben, automatikus válaszüzenetben megkapják a térképet a követező állomáshoz.

Állomás 3 A magyar rádió épülete QR kód leolvasása, mely egy 56-os rádióadáshoz visz, amely alapján kérdéseket kell megválaszolni, és a válaszokat kombinálva a mellékelt sudoku betűkké alakított oszlopával megtudják a következő állomás nevét.

Állomás 4 Dunapart, kilátás a Műszaki Egyetemre Három keresztrejtvény megfejtése alapján lehet tovább indulni a következő állomásra.

Állomás 5 Füzéki István emléktábla Visszaemlékezések Füzéki Istvánról, melyek alapján a róla szóló vers elszavalásával kreatív video készítése. Befejezés, lezárás A gimnázium, Papnövelde utca Benyomások rögzítése a folyosóra kihelyezett paneleken.