A karanténpedagógia hatékonysága 1 - online keretrendszer

Vezércikk - 2020. május 30.

Írta: Prievara Tibor

A Nemzeti Pedagógus Kar vezetője szerint a magyar közoktatás 4-esre vizsgázott a digitális munkarendben. Ez egy elég konkrét értékelés, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy milyen szempontok alapján történt az osztályzás (meddig volt hármas, és honnantól lett volna ötös)? Ezt egyébként egy iskolai jegy esetében is illene elmondani, nem csak odavágni egy számot. Elgondolkoztunk azon, hogy ahelyett, hogy 'holisztikus' számokkal dobálóznánk, vajon adhatnánk-e a tanárok, iskolák kezébe egy olyan analitikus rendszert, ahol valóban felmérhetnék saját sikerességüket. Természetesen ez csak egy lehetséges megoldás, attól függően, hogy mit gondolunk a hatékony pedagógiáról, mást is gondolhatunk a témáról, de talán érdemes átböngészni a sorozat darabjait. Az első témánk a digitális keretrendszer. Minden szemponthoz készítünk az egyes pedagógus, illetve egy iskolai közösség működésének hatékonyságának felméréséhez. Bízunk benne, hogy hasznos lesz.

TANÁR

1 - A tanár nem használt semmilyen digitális keretrendszert, március 20. óta nincs kapcsolata a diákjaival.

2 - A digitális munkarend bevezetése óta kizárólag feladatkiosztásra használja a digitális eszközöket (pl. e-mailben kiadott feladatok - Tk. 34-35. oldal). Nem, vagy alig használ egyéb alkalmazásokat, kizárólag emailben vagy Facebook csoportban kommunikál diákjaival. Nem használ digitális keretrendszert, vagy csak arra használja, amire pl. egy email is elegendő lenne (pl. heti szöveges összefoglaló küldése a tananyagról).

3 - Rendszertelenül, de a digitális keretrendszerben dolgozva (pl. Google Classroom, Teams, #school) a tanár oszt ki feladatokat, visszajelzésre is használja a keretrendszert (pl. online pontrendszer, dolgozatok javítása), elérhető a diákok számára, esetlegesen reagál a megkeresésekre, személyes üzenetekre.

4 - Rendszeresen, a digitális keretrendszeren belül oszt ki feladatokat, kiszámíthatóan reagál a diákok megkereséseire, üzeneteire, külső feladatkészítő alkalmazások linkjeit megosztva (pl. NKP, Redmenta, Quizlet) digitális feladatokkal is segíti a diákok munkáját. Tanulásszervezésre (pl. Google naptár) visszajelzésre is használja a keretrendszert (pl. online pontrendszer, dolgozatok javítása).

5 - A tanár a digitális keretrendszeren belül végzi munkáját, kommunikációra, tananyagkészítésre, értékelésre, javításra, online órák tartására ugyanazt a rendszert használja (esetleg egy további alkalmazást vezet be - pl. Skype-ot óratartásra), a közösségi oldalakat nem használja kapcsolattartásra, a diákok leveleire, megkereséseire kiszámítható időn belül válaszol, a tanulási folyamatokat megtervezi és világosan kommunikálja a keretrendszeren belül diákjai számára.

ISKOLA

1 - Az iskola nem használt semmilyen digiális keretrendszert.

2 - Az iskola támogatja a pedagógusokat abban, hogy digitális keretrendszert használjanak, bár nem alakított ki iskola szintű megoldást. Az, hogy milyen keretrendszert használtak az egyes tanárok, kizárólag rajtuk áll, a szakmai, technikai és módszertani támogatás esetleges, jellemzően ugyanazt a rendszert (pl. Edmodo) használó pedagógusok informálisan próbálják egymást segíteni, vagy közösségi oldalakon keresnek megoldást esetlegesen felmerülő problémáikra, kérdéseikre.

3 - Az iskola létrehozza az iskola saját digitális terét (pl. iskolai Google Classroom), és lehetőséget biztosít a pedagógusoknak, hogy ezen belül dolgozzanak a digitális munkarend során. Azt, hogy mi történik a tantermekben, nem ellenőrzi, szakmai, technikai, módszertani támogatást nem szervez, hagyja, hogy a tanárok egymást segítve csiszolják a keretrendszer használatát.

4 - Az iskola létrehozza saját digitális terét, a pedagógusok felé azzal az elvárással fordul, hogy ezt a rendszert használják a diákjaikkal. A rendszer használatának technikai, szakmai és módszertani támogatása szervezett, egyes kollégák világos feladatkörökkel segítek tantestület technológiailag kevésbé haladó tagjait. Meghatározzák a 'digitáls minimumot', azt, hogy mi az, amit minden tanárnak a rendszeren belül el kell végeznie (pl. rendszeres feladatkiosztás, meghatározott számú 'élő' tanórk tartása, értékelési szempontok meghatározása).

5 - Az iskola létrehozza saját digitális terét, a pedagógusok felé azzal az elvárással fordul, hogy ezt a rendszert használják a diákjaikkal. A rendszer használatának technikai, szakmai és módszertani támogatása szervezett, egyes kollégák világos feladatkörökkel segítik a tantestület technológiailag kevésbé haladó tagjait. Meghatározzák a 'digitáls minimumot', azt, hogy mi az, amit minden tanárnak a rendszeren belül el kell végeznie (pl. rendszeres feladatkiosztás, meghatározott számú 'élő' tanórák tartása, értékelési szempontok meghatározása). Az iskola részéről elvárásként fogalmazódik meg, hogy a diákok terhelése, a feladataik, beadandók stb. nyomon követhetőek legyenek, ne csupán az egyes tantárgyakat tanítók számára, hanem az osztályt tanító összes tanár, a diákok, valamint a szülők számára is. Ezáltal a terhelés kiszámítható, az 'iskolában' zajló folyamatok átláthatóak.