• Diszlexiásnak lenni

  Tippek, trükkök - 9 éve

  Írta: Nádori Gergely

  diszlexia fontEgyre több az olyan diák, akit részképesség gyengeséggel, leggyakrabban olvasási nehézséggel, diszlexiával diagnosztizálnak. Ugyan az ő fejlesztésük szakember feladata, de ez ritkán tökéletes megoldás. Nem is jut minden iskolába fejlesztő pedagógus és többnyire nincs is ott az órán, hanem külön foglalkozik a gyerekkel. Ezért is lehet fontos nekünk hétköznapi taároknak is, hogy megértsük, sőt megtapasztaljuk, milyen is lehet diszlexiásnak lenne. Ebben segít Danial Britton brit grafikus projektje (ITT TALÁLHATÓ). Britton elkészített egy olyan betűtípust, ami visszaadja, hogy mit láthat, mit tapasztalhat egy diszlexiás. Tanulságos élmény.

  Bővebben...

 • Analyze my writing - rengeteg elemzés bármiről, amit írunk

  Nyelvoktatás - 9 éve

  Írta: Prievara Tibor

  analyze Zseniális oldal az Analyze my writing (ITT TALÁLHATÓ ), bár nyilván nem lesz mindenki lelkes követője. Azért, ha angolt tanítunk, vagy akár csak angolul tanulunk, érdemes idelátogatni és próbát tenni az oldallal egyszer. Látszatra nem egy különösen igényes oldal, és ez talán a gyengéket elriaszthatja ... ne hagyjuk magunkat. A menetrend egyszerű: fogunk egy szöveget, amit írtunk, a megadott mezőbe betöltjük, majd élvezzük a rengeteg adatot, amit kapunk. A szavak gyakorisága mellett az olvashatóságát is elemzik a szövegünknek, a szavak hosszáról kaphatunk grafikonokat, a mondatok, szavak számát elmondják (jó, ez nem annyira kurrens), viszont a leggyakoribb szókapcsolatokat is elemzik. Végül kapunk egy szófelhőt is az írásunkból. Na, ebbe kössön bele, aki tud.

  Bővebben...

 • Mesevár

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A Mesevár a Forrás tankönyvcsalád olvasókönyve, a Betűvár ábécéskönyv folytatásának tekinthető. A Mesevár különbözik a hagyományos olvasókönyvektől, megjelenése mesekönyvre emlékeztető, olvasmánykészlete a szépirodalom remekeiből, a népmesék világából épül föl.

  A betűk megismerése, a szavak, szókapcsolatok és egyszerű mondatok olvasásának elsajátítása után kerülhet sor a Mesevár olvasókönyv interaktív tananyagának használatára, melynek multimédiás feladatai segítik a szövegek értő olvasását, feldolgozását. A Mesevár című taneszköz tematikájában megjelennek a természettel és a gyerekek mindennapi életével foglalkozó olvasmányok is, ügyelve az olvasástanulás ütemének megfelelő szöveg–kép arányára. A mesék interpretációja újszerű, képolvasással támogatott mesemondással és rövid szöveges betétek kombinációjával segíti végig az olvasni tanuló diákot a közkedvelt mesék világán.

 • Betűvár

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A Betűvár a nagy tapasztalatú, lelkes vezetőtanítók által írt Forrás Magyar nyelv és irodalom 1–4. tankönyvcsalád ábécéskönyve, melynek olvasástanítási módszere a hangoztató-elemző-összetevő betűtanulás, a szótagoló olvasás. A kifejezőkészség és a szókincs fejlesztését nagy formátumú, gyermekközeli grafikák segítik, s a tankönyvhöz interaktív tananyag is kapcsolódik, amely más megközelítésben tálalja az olvasás tanulásához szükséges ismeretanyagot, feladatokat.

  A Betűvár című ábécéskönyvhöz készült interaktív tananyagot számtalan változatos, differenciálásra is alkalmas feladattal töltöttük fel, melyeknek alapja a papíralapú tankönyv. A taneszköz magában foglalja a betűtanulást előkészítő időszak fejlesztő feladatrendszerét, a teljes magyar ábécé megismertetésének, a betűismeret megszilárdításának, valamint a szó- és mondatolvasás technikai elsajátításának programját. Az interaktív tananyagban az olvasás technikájának elsajátítása mellett az auditív figyelem fejlesztése is szerepet kapott, az olvasás tanulását a feladatokhoz készült hanganyagok is támogatják. A multimédiás tartalmaknak köszönhetően a tanulási motiváció növelhető, az érdeklődés fenntartható.

  RÉSZLETEK

 • Írás gyakorlólapok és munkafüzet

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az ÍRÁS gyakorlólapok és munkafüzet a vázoláshoz, az írástanuláshoz és az írástechnikai készségek fejlesztésének gyakorlásához használható feladatbank és kiegészítő taneszköz.

  A több mint 600 feladatot tartalmazó digitális taneszköz az egyre biztosabb betűfelismerés és egyre lendületesebb írás jegyében készült. A taneszköz célja, hogy játékos és változatos, differenciálásra is kiválóan alkalmas feladatok által, fokozatosan alapozza meg az írástechnikai készséget.

  RÉSZLETEK

 • Beszéd és olvasás

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A Beszéd és olvasás digitális gyakorló a beszédhang hangoztatására, a betűtanulásra, a betűfelismerésre és az összeolvasás gyakoroltatására, valamint az olvasástechnikai készségek és az értő olvasás fejlesztésére használható feladatbank és kiegészítő digitális taneszköz.

  A Beszéd és olvasás – kiadónk új, kompetencia alapú taneszközrendszerének és oktatási programjának elemeként – a „Betűn innen, betűn túl” Ábécés olvasókönyv moduljaihoz is kapcsolható, de önállóan is kiválóan használható taneszköz.

  RÉSZLETEK

 • Betűn innen, betűn túl...

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az olvasástanulást fejlesztő „Betűn innen, betűn túl” multimédiás tananyag és modulrendszer a beszédhang hangoztatására, a betűtanulásra, a betűfelismerésre és az összeolvasás gyakoroltatására, valamint az olvasástechnikai készségek és az értő olvasás fejlesztésére használható tanítói és tanulói taneszköz.

  A digitális tananyag külön értéke, hogy mind az eseményképeket, mind a hívóképeket külön is kivetítheti a tanító nagy alakban, a munkatankönyv feladatai (a Beszéd és olvasás munkafüzet interaktív feladatbankjához hasonlóan) interaktívvá váltak, illetve meg is hallgathatják a gyerekek a tanulandó betűhöz kapcsolódó fonémát és az irodalmi szövegeket is, színészi prozódiával és művészi előadásmóddal.

  RÉSZLETEK

 • Kezdőbetűk – Szövegértés, szövegalkotás

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az 1. osztályosok számára készült Szövegértés, szövegalkotás CD egy könyvektől, betűtanítási módszerektől független program, így bármelyik kiegészítőjeként jól alkalmazható. Segítséget kíván nyújtani a tanítóknak abban a felelősségteljes munkában, mellyel az iskolába lépő gyermekek tanulási szokásait megalapozzák. Az alapozó szakaszban az óvoda - iskola közötti zavartalan átmenetet, valamint a sikeres iskolai tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését tartja szem előtt.

  A több mint 190 hívóképet, 300-nál több hangot és 41 animációt tartalmazó CD mozgással összekapcsolható fejlesztőfeladatai segítik – többek között a testséma, téri orientáció, auditív és vizuális differenciáló képességek fejlesztését. Az olvasástanulás későbbi fázisához játékos olvasási feladatokat, rejtvényeket, gondolkodást és szövegértést fejlesztő feladatokat kínál. A feladatok az anyanyelvi tanuláshoz szükséges háttérképességek megalapozását is biztosítják, s így közvetlenül hatnak az olvasás és írás elsajátítására. A pedagógusok sokféleképpen, kreatív módon, saját osztályuk ismeretében, az ő igényeikhez igazítva állíthatják össze a feladatokat, animációkat, képanyagokat.

  RÉSZLETEK