Általános szerződési feltételek

- 2020. április 15.

Írta: Prievara Tibor

Kiemelt tájékoztatás a www.tanarblog.hu használatával kapcsolatban:

Tárgy

Az alábbi feltételek a www.tanarblog.hu internetes pedagógiai blog (a továbbiakban: Blog) használatát szabályozzák. Az ettől eltérő bármilyen használat jogsértő, polgári vagy büntető peres eljárás tárgyát képezi.

Hatály

Jelen jogi szabályozás kötelezően vonatkozik mindenkire, aki igénybe a Blogot (továbbiakban: felhasználó).

Szerzői jogvédelem

A blog és az azon keresztül elérhető tartalom egészében és részleteiben is a szerzői jogok védelme alá esik. A szerzői jog a Blog munkatársait mint szerzőket illeti meg. A szerzők nevei alapesetben feltüntetésre kerülnek a cikk adatai között.

A TanárBlog tartalmát a blog munkatársainak határozott és egyértelmű írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen formában, részben vagy egészben: lemásolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni, bármilyen formában terjeszteni, csoportosan bemutatni, a blogon kívül oktatási célra felhasználni

FELELŐSSÉG:

Szerzők a sokéves és sokoldalú tanítási tapasztalatukra alapozva minden tőlük telhetőt megtesznek a digitális tartalmak és posztok hibátlanságáért, azonban nem vállalnak felelősséget az esetleges hibákért, illetve azok következményeiért.

A Blog üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az alkalmazás működőképességéért tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a felhasználónak a felhasználást megelőzően célszerű meggyőződnie a használhatóságáról egyes posztok próbafuttatásával. Ezen megkötések nem érintik a Felhasználó 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletből eredő jogait, melyeket a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhat.

Szerzők a vállalt garanciákon túl nem vállalnak további felelősséget a Blog írásainak használatával kapcsolatosan bekövetkezett semmilyen egyéb anyagi vagy erkölcsi kárért.

A posztokban felhasznált audiovizuális elemek a felhasználás ideje alatt változhatnak a magasabb szintű ügyfél-elégedettség biztosítása céljából.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A cookie, hírlevél, sms küldés és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal a Blog üzemeltetője jogosult a közízlést, saját esetleges üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő - törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 8:00-16:00 között:

  • tanarblog@gmail.com

A Blog üzemeltetőjével szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti: Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont

E-mail: onlinevita@bkik.hu

Telefon: +36-1-488-2033

Online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2020. március 15. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.