Tudomány - számítógéphasználat az olvasásoktatásban

Hírek - 2010. június 6.

Írta: Nádori Gergely

Most egy 2006-os felmérés eredményét mutatjuk be. A nagy menzetközi PIRLS programban a negyedikes diákok szövegértését vizsgáltás és a hazai gyerekek a legjobbak között végeztek. Azt is megnézték, hogy a tanítók mennyire férnek hozzá és mennyire használnak IKT eszközöket az olvasásoktatásban. A továbbiakban idéznénk a jelentésből (ITT ÉRHETŐ EL).

A magyar iskolákban nem használják ki a rendelkezésre álló infrastruktúrát a tanulók
szövegértési képességének a fejlesztésére.

Az iskolák számítógépes infrastruktúráját és az iskolában olvasástanulás céljából számítógépet
használó tanulók arányát vizsgálva azt látjuk, hogy a magyar iskolákban nem használják ki a
rendelkezésre álló infrastruktúrát a tanulók olvasási készségének a fejlesztésére. Például a magyarországinál
gyengébb informatikai infrastruktúrájú román iskolákban is nagyobb arányban
használják olvasástanításra a számítógépet, mint nálunk. A 4. évfolyamon tanulók alacsony számítógép-
használata a későbbiekben okozhat problémákat, hiszen az élet egyre több területén
használunk számítógépet, így a mindennapi boldoguláshoz, a jobb munkalehetőségek megszerzéséhez
egyre inkább szükség van a számítógép használatára, a számítógépes szövegek értésére
is.
A magyar iskolákról tehát általánosságban elmondható, hogy felszereltségük a nemzetközi átlagnak
megfelelő, és az igazgatók válaszai alapján az iskola anyagi feltételei a legtöbb esetben
nem hátráltatják a tanítást. A hazánkban tapasztalható osztálylétszám-csökkenés egész Közép-
Európában megfigyelhető, bár Magyarországon kifejezetten alacsony a diák-tanár arány. Végül a
számítógép-használat területén hazánk le van maradva nemcsak a fejlettebb nyugati, de a középeurópai
országoktól is, noha szignifikánsan javult a helyzet 2001-hez képest.